Close

Scoring Blades

RPSBSS80 TCT Scoring Blade Split (2.8-3.6MM KERF), 80 mm Diameter x 20 mm Bore
RPSBSS80 TCT Scoring Blade Split (2.8-3.6MM KERF), 80 mm Diameter x 20 mm Bore

Professional standard scoring blade.

RPSBSS120 TCT Scoring Blade Split (2.8-3.6MM KERF), 120 mm Diameter x 20 mm Bore
RPSBSS120 TCT Scoring Blade Split (2.8-3.6MM KERF), 120 mm Diameter x 20 mm Bore

Professional standard scoring blade.